Hyväksynnän haku | S4 E2

Hyväksynnän haun tunnelukkoon liittyy vahva tarve muokata itseään, päätöksiään ja käyttäytymistään muiden miellyttämiseksi. Jaksossa jäbät pohtivat hyväksynnän haun perimmäisiä syitä yhteiskunnallisella ja arkisella tasolla. Minkälaisissa ympäristöissä hostit kokevat tarvetta muokata itseään, jotta he kuuluisivat joukkoon? Hakevatko kaikki hostit edes hyväksyntää?
April 22, 2022